Boronic Esters

2,6-Dichloro-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
2121514-25-6

2,6-Dichloro-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester

4-Bromo-3-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
2121512-98-7

4-Bromo-3-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester

5-Chloro-2-fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
2121513-66-2

5-Chloro-2-fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester

4-Chloro-2-fluoro-3-methylthiophenylboronic acid pinacol ester
BC011906

4-Chloro-2-fluoro-3-methylthiophenylboronic acid pinacol ester

2,5-Difluoro-4-ethoxyphenylboronic acid pinacol ester
2121512-38-5

2,5-Difluoro-4-ethoxyphenylboronic acid pinacol ester

4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid pinacol ester
2121514-93-8

4-Isopropoxy-3-methylphenylboronic acid pinacol ester

[2-Fluoro-5-(methylsulfanyl)pyridin-3-yl]boronic acid pinacol ester
2121512-24-9

[2-Fluoro-5-(methylsulfanyl)pyridin-3-yl]boronic acid pinacol ester

2,6-Difluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid pinacol ester
2121511-74-6

2,6-Difluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid pinacol ester

3-Cyclopentylphenylboronic acid pinacol ester
2121514-72-3

3-Cyclopentylphenylboronic acid pinacol ester