1072952-21-6 | 2-Isopropoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid

2-Isopropoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
编号BC009361
CAS1072952-21-6
英文名称2-Isopropoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
MDL MFCD04972374
分子式 C10H12BF3O3
分子量 248.01
英文同义词

询价

Change