1701435-39-3 | 2-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid

2-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
编号BC009197
CAS1701435-39-3
英文名称2-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
MDL MFCD21609541
分子式 C14H12BF3O3
分子量 296.05
英文同义词

询价

Change