1887240-36-9 | 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid

2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
编号BC009196
CAS1887240-36-9
英文名称2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
MDL MFCD27935761
分子式 C7H4BCl2F3O2
分子量 258.82
英文同义词

询价

Change