2121513-73-1 | 3-Chloro-4-methyl-2-(methylthio)phenylboronic acid

3-Chloro-4-methyl-2-(methylthio)phenylboronic acid
编号BC012042
CAS2121513-73-1
英文名称3-Chloro-4-methyl-2-(methylthio)phenylboronic acid
分子式 C8H10BClO2S
分子量 216.49
英文同义词

询价

Change

相关产品