2121515-20-4 | 5-Chloro-4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester

5-Chloro-4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
编号BC011995
CAS2121515-20-4
英文名称5-Chloro-4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
分子式 C13H15BClF3O3
分子量 322.52
英文同义词

询价

Change

相关产品