480424-49-5 | 3-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid

3-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
编号BC012400
CAS480424-49-5
英文名称3-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
分子式 C8H9BO4
分子量 179.97
英文同义词

询价

Change

相关产品