763120-62-3 | 4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)phenylboronic acid

4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)phenylboronic acid
编号BC007143
CAS763120-62-3
英文名称4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)phenylboronic acid
MDL MFCD16198080
分子式 C12H19BN2O2
分子量 234.10
英文同义词

询价

Change