779331-59-8 | 4-Methylthio-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester

4-Methylthio-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
编号BC009276
CAS779331-59-8
英文名称4-Methylthio-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
MDL MFCD22493986
分子式 C14H18BF3O2S
分子量 318.16
英文同义词

询价

Change