848360-86-1 | 3-Bromo-2-ethyl-6-methoxypyridine

3-Bromo-2-ethyl-6-methoxypyridine
编号BC008137
CAS848360-86-1
英文名称3-Bromo-2-ethyl-6-methoxypyridine
MDL MFCD13189500
分子式 C8H10BrNO
分子量 216.08
纯度 97%
英文同义词

询价

Change