864759-65-9 | 4,5-Dimethyl-3-fluorophenylboronic acid

4,5-Dimethyl-3-fluorophenylboronic acid
编号BC012433
CAS864759-65-9
英文名称4,5-Dimethyl-3-fluorophenylboronic acid
分子式 C8H10BFO2
分子量 167.97
英文同义词

询价

Change

相关产品