Other

5-Bromobenzoxazole
132244-31-6

5-Bromobenzoxazole

1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride
50606-58-1

1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride

2,7-Dibromo-9,9-diphenylfluororene
186259-63-2

2,7-Dibromo-9,9-diphenylfluororene

1-Boc-indole-5-boronic acid pinacol ester
777061-36-6

1-Boc-indole-5-boronic acid pinacol ester

3-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
330793-09-4

3-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester

2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine
6945-68-2

2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine

4'-(p-Bromophenyl)acetophenone
5731-01-1

4'-(p-Bromophenyl)acetophenone

2-Chloro-1,10-phenanthroline
7089-68-1

2-Chloro-1,10-phenanthroline

2-Acetylaminophenylboronic acid pinacol ester
380430-61-5

2-Acetylaminophenylboronic acid pinacol ester