Boronic Esters

2-Formyl-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
2121513-88-8

2-Formyl-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester

3-Bromo-2,6-difluorophenylboronic acid pinacol ester
2121513-51-5

3-Bromo-2,6-difluorophenylboronic acid pinacol ester

2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
2121512-16-9

2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester

2,6-Dimethyl-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester
1374578-82-1

2,6-Dimethyl-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester

2,4,6-Trimethylphenylboronic acid pinacol ester
171364-84-4

2,4,6-Trimethylphenylboronic acid pinacol ester

2-Fluoro-5-(methoxymethoxy)-pyridin-4-ylboronic acid pinacol ester
2121515-16-8

2-Fluoro-5-(methoxymethoxy)-pyridin-4-ylboronic acid pinacol ester

3-Chloro-2-formyl-4-methylphenylboronic acid pinacol ester
2121513-75-3

3-Chloro-2-formyl-4-methylphenylboronic acid pinacol ester

3,5-Dichloropyridine-4-boronic acid pinacol ester
1257641-28-3

3,5-Dichloropyridine-4-boronic acid pinacol ester

2,6-Dichloro-4-methylphenylboronic acid pinacol ester
2121511-76-8

2,6-Dichloro-4-methylphenylboronic acid pinacol ester