Boronic Esters

2,4-Dichloro-6-fluorophenylboronic acid pinacol ester
1192002-89-3

2,4-Dichloro-6-fluorophenylboronic acid pinacol ester

4-Hydroxy-3-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester
1243143-45-4

4-Hydroxy-3-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester

2-Formyl-4-methylphenylboronic acid pinacol ester
1418129-42-6

2-Formyl-4-methylphenylboronic acid pinacol ester

3-Hydroxymethylphenylboronic acid pinacol ester
443776-76-9

3-Hydroxymethylphenylboronic acid pinacol ester

2-Methoxy-3-(carbomethoxy)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
1083168-93-7

2-Methoxy-3-(carbomethoxy)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester

2,6-dimethoxy-3-(trimethylsilyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
2121513-69-5

2,6-dimethoxy-3-(trimethylsilyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester

3,4-Dichloro-2-formylphenylboronic acid pinacol ester
2121514-14-3

3,4-Dichloro-2-formylphenylboronic acid pinacol ester

2-Fluoro-5-methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
2121512-59-0

2-Fluoro-5-methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester

4-Bromo-3-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
2121512-98-7

4-Bromo-3-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester