Boronic Esters

4,5-Difluro-2-ethoxyphenylboronic acid pinacol ester
2121513-79-7

4,5-Difluro-2-ethoxyphenylboronic acid pinacol ester

4-Bromo-3-formylphenylboronic acid pinacol ester
1417200-36-2

4-Bromo-3-formylphenylboronic acid pinacol ester

4-Chloro-3-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
1628524-83-3

4-Chloro-3-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid pinacol ester

2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
1689550-75-1

2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester

5-Bromothiophene-2-boronic acid pinacol ester
676501-84-1

5-Bromothiophene-2-boronic acid pinacol ester

3-Chloro-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
2121514-17-6

3-Chloro-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester

4-Bromo-2-ethylphenylboronic acid pinacol ester
1674364-30-7

4-Bromo-2-ethylphenylboronic acid pinacol ester

2-Chloro-5-cyanophenyl boronic acid pinacol ester
863868-30-8

2-Chloro-5-cyanophenyl boronic acid pinacol ester

4-Fluoro-2-isopropoxyphenylboronic acid pinacol ester
1688656-87-2

4-Fluoro-2-isopropoxyphenylboronic acid pinacol ester