Borate

Potassium trifluoro(2-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)ethyl)borate
1408168-76-2

Potassium trifluoro(2-((tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)ethyl)borate

2-(1H-Benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
125700-67-6

2-(1H-Benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate

Potassium 6-chloropyridine-3-trifluoroborate
1235099-38-3

Potassium 6-chloropyridine-3-trifluoroborate

Potassium trifluoro[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]borate
1015484-22-6

Potassium trifluoro[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]borate

Sodium tetraphenylborate;Sodium tetraphenylboron;Tetraphenylboron sodium
143-66-8

Sodium tetraphenylborate;Sodium tetraphenylboron;Tetraphenylboron sodium

Potassium 2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
850623-74-4

Potassium 2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate

Triethanolamine borate
283-56-7

Triethanolamine borate

Potassium (3-hydroxy-4-methylphenyl)trifluoroborate
BC009158

Potassium (3-hydroxy-4-methylphenyl)trifluoroborate

1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
140681-55-6

1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)