Boronic Esters

3-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid pinacol ester
2028305-90-8

3-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid pinacol ester

5-Bromo-2-ethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
2121514-85-8

5-Bromo-2-ethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester

2-Benzyloxy-3-chloro-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester
2121512-22-7

2-Benzyloxy-3-chloro-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester

4,5-Difluro-2-ethoxyphenylboronic acid pinacol ester
2121513-79-7

4,5-Difluro-2-ethoxyphenylboronic acid pinacol ester

4-Bromo-3-formylphenylboronic acid pinacol ester
1417200-36-2

4-Bromo-3-formylphenylboronic acid pinacol ester

4-Chloro-3-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
1628524-83-3

4-Chloro-3-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid pinacol ester

2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
1689550-75-1

2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester

3-Chloro-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
2121514-17-6

3-Chloro-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester

4-Bromo-2-ethylphenylboronic acid pinacol ester
1674364-30-7

4-Bromo-2-ethylphenylboronic acid pinacol ester